Privacy

Privacy
Privacybeleid Fallen Serenity Productions

topPrivacybeleid Fallen Serenity Productions

Fallen Serenity Productions (voorts: FSP) is een bedrijf dat voor klanten mediaprojecten en kleinschalige webprojecten oplevert, waarbij het verwerken van gegevens voornamelijk gebaseerd is op de aanvraag van offertes, het verwerken van facturen, het verwerken van klant(aan)vragen of het vervaardigen van promotie/beeldmateriaal. In sommige gevallen verkiezen wij -of een klant- ervoor gegevens van derden te plaatsen voor de verwerking van gegevens.

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens van bezoekers/aanvragers. Wij verwerken de gegevens dan ook zo zorgvuldig en veilig mogelijk. Daarbij volgen wij de eisen welke gesteld worden door de wetgeving op privacy.

 • We vermelden welke gegevens we verwerken. Dit vindt u terug in deze privacy verklaring.
 • We verzamelen enkel gegevens welke van toepassing zijn op de interactie die we met u hebben als klant.
 • Daar waar nodig vragen we u eerst toestemming voordat we gegevens zullen verwerken.
 • We zullen gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij uw verzoek er toe leidt dat derde partijen noodzakelijk zijn voor de levering of uitvoering van de door u aangevraagde dienst. Uitzondering hierop zijn gegevens die worden opgevraagd op basis van wettelijke verplichting (denk aan politie/justitie).
 • We verzamelen persoonlijke gegevens in de vorm van gemaakte foto's met daarop personen, voor publicatie van media of ontwikkelingsdoelstellingen.
 • Wij zullen waar mogelijk passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen.
 • Indien het nodig is uw gegevens door te geven aan derde partijen dan zullen wij van deze partijen dezelfde omgang met gegevens eisen.
 • We respecteren het recht van de gebruiker om gegevens te corrigeren, te verwijderen, of op te vragen ter inzage.

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons op nemen via de contactgegevens zoals te vinden op deze site. 
Verstrekking aan derde partijen

topVerstrekking aan derde partijen

Door u verstrekte gegevens geven wij enkel door aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor de levering van diensten die door u zijn aangevraagd of besteld. Dit zijn bij ons bijvoorbeeld voornamelijk hostingbedrijven waar u zelf klant van bent, of middels ons een relatie mee heeft. Dit kunnen ook relaties zijn zoals drukwerk- en postbedrijven voor het laten drukken en afleveren van drukwerk/promotiematerialen.

Wanneer wij deze gegevens verstrekken, dan zullen wij deze partijen vragen om een overeenkomst met betrekking tot het gebruik van uw gegevens, en controleren middels hun eigen privacystatements hoe zij met deze gegevens omgaan. Daarbij zullen we geen overeenkomst aangaan waarbij bedrijven gegevens langer bewaren dan nodig is voor de betreffende dienstverlening.

We verstrekken gegevens verder enkel aan partijen zodra dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Hierbij kunt u denken aan gegevens die door justitie worden opgevraagd op basis van lopende onderzoeken waarin wij verplicht worden gegevens af te staan.
Welke gegevens kunnen we verwerken?

topWelke gegevens kunnen we verwerken?

Bezoekers of klanten van FSP laten bij bezoek of gebruik van onze diensten persoonlijke gegevens achter. Dat zijn doorgaans aanvragen door bezoekers, of klanten waarvan wij contactgegevens noteren of waarvan wij tijdelijk hostinggegevens ontvangen om diensten te kunnen uitvoeren. Daarnaast slaan wij, ter backup van klantprojecten, gegevens op welke persoonlijke gegevens van derden kunnen bevatten die zijn ingediend bij onze klanten.

Hieronder vindt u een lijst met gegevens waarvan het mogelijk is dat wij ze voor u of klanten verwerken. In de regel verwerkt FSP geen gevoelige informatie die verder reikt dan contactgegevens of gegevens die van toepassing zijn op aanvragen of diensten bij ons of bij klanten.

FSP verwerkt nooit gevoelige gevens zoals medische gegevens, informatie over afkomst of politieke voorkeuren, of gegevens die gebruikt worden voor het afhandelen van betalingsverkeer, tenzij dit als doel heeft het afhandelen van factuurbetalingen/afrekenen van onze eigen producten.

We zetten hieronder de meest gebruikte op een rij:
 • naam
 • e-mailadres
 • gebruikersnaam
 • woonadres
 • postadres
 • postcode en woonplaats
 • primair telefoonnummer
 • secundair telefoonnummer
 • KVK inschrijvingsnummer
 • BTW nummer
 • beschrijvingen bij uw aanvragen
 • beeltenissen op gemaakte foto's voor media-, publicatie- of test toepassingen
 • IP adressen voor bugfixing en voorkomen van malafide praktijken
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

topWaarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden. Dit is afhankelijk van welke diensten u afneemt of welke vorm van relatie we met u onderhouden.

 • Om u de mogelijkheid te geven om onze diensten af te nemen.
 • Om contact met u te onderhouden over onze dienstverlening.
 • Om betalingen met u af te ronden.
 • Om een vraag of klacht van u te verwerken.
 • Om een verzoek tot dienstverlening uit te voeren.
 • Om een beeld te geven van onze interne ontwikkelingen / klantstatus / verhoudingen.
 • Om u te informeren over onze dienstverlening, over mogelijkheden of over wijzigingen.
 • Om u te benaderen indien wij merken dat u onze algemene voorwaarden / huisregels overtreedt.
 • Om media te plaatsen voor onszelf of klanten waarop personen staan afgebeeld
 • Om verbeteringen door te voeren op onze producten, dienstverlening en draaiende websites.
Profilering

topProfilering

FSP onderhoudt op het moment geen actieve profilering van bezoekers of klanten, behoudens op het gebied van diensten en projecten die onder naam van eenzelfde klant worden uitgevoerd.

Uitzondering hierop kan zijn als bemerkt wordt dat technische fraude of aanvallen wordt / worden gepleegd van enige aard: het kan dan mogelijk zijn dat wij overgaan tot het profileren van IP adressen en gegevens met als doel het oplossen, beveiligen of aanscherpen van onze (technische) diensten om problemen voor klanten of FSP in de toekomst uit te sluiten.
Gebruik van Cookies

topGebruik van Cookies

FSP onderhoudt op haar website enkel de mogelijkheid tot cookies die het volgende tot doel hebben:
 • Het analyseren van gegevens, bijvoorbeeld door middel van Google Analytics (momenteel niet actief).
 • Cookies ter technische ondersteuning van beheer door gebruikers / klanten, indien dit de werking van de website of klantwebsites bevordert (denk aan inlogomgevingen / panels / weergaves).

Momenteel heeft FSP geen cookies die actief effect hebben op uw bezoek of vallen onder de Telecomwet.

Voor cookies die actief zijn op sites van klanten verwijzen wij graag naar de desbetreffende website / klant in hoe zij omgaan met cookies en welke zij actief plaatsen.
Links naar websites van derden

topLinks naar websites van derden

De privacy verklaring van FSP is niet geldig voor externe websites welke u bezoekt als gevolg van het klikken op een link binnen de diensten of websites van FSP. FSP kan de werking, veiligheid of omgang met uw persoonlijke gegevens op geen enkele wijze garanderen.

Indien u een externe website bezoekt, en twijfelt over de omgang met uw gegevens, raadpleeg dan eerst de privacy verklaring en disclaimers van de desbetreffende website voor u verder gaat met uw sitebezoek.
Website bezoek door minderjarigen

topWebsite bezoek door minderjarigen

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen minderjarige bezoekers van websites, danwel bezoekers die informatie doorsturen, altijd onder toezicht te staan van ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Hoewel FSP te allen tijde zal voorkomen dat ongeschikte inhoud voor minderjarigen gepubliceerd wordt op een van haar eigen sites, willen wij u hier toch op wijzen.
Beveiliging en opslag van gegevens

topBeveiliging en opslag van gegevens

FSP zal te allen tijde trachten uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen en beveiligd op te slaan en zal daarbij passende maatregelen nemen. Medewerkers en klanten van FSP hebben enkel toegang tot gegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoer van werkzaamheden die betrekking hebben op de gegevens. Daarnaast maken we gebruik van afgeschermde omgevingen waar enkel toegang toe wordt gegeven indien strict noodzakelijk. Wij zullen te allen tijde waakzaam zijn in beveiligingsontwikkelingen en onze dienstverlening hier op aanpassen waar mogelijk.

 • Voor klanten stellen wij het in 2018 verplicht om gegevens die worden ingevoerd enkel aan te bieden via met https beveiligde verbindingen. Gegevens ontvangen via sites uitgebracht door FSP zelf zullen altijd via https verbindingen verwerkt worden.
 • Uw gegevens worden opgeslagen op servers binnen de EU, dus vallen uw gegevens onder EU wetgeving.
 • FSP slaat expliciet geen gegevens, ontvangen via diensten geleverd door FSP, op buiten de EU.
 • FSP slaat haar gegevens op op online productieservers, en op lokale online/offline backup servers.
 • Indien klanten van FSP gegevens ontvangen of versturen via ingebouwde opties van sociale netwerken zoals facebook, dan dienen zij u daarover te informeren via hun eigen privacy verklaring, en dienen ze melding te maken in welk land of welk continent uw gegevens worden verwerkt. Op basis hiervan kan het zijn dat uw gegevens onder wetgeving buiten de EU vallen.

Bewaren van gegevens
Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Deze termijn wordt bepaald door de verzoeken en gegevens die worden verstrekt, of op basis van dienstverlening welke wordt afgenomen.

Gegevens ontvangen via contact of website waar een overeenkomst uit voortkomt
FSP slaat gegevens die we ontvangen hebben via de website op in haar eigen CRM systeem. Indien u een overeenkomst bent aangegaan met FSP, of diensten heeft afgenomen van FSP, dan zullen wij deze gegevens, indien u geen actieve klant meer bent van FSP, maximaal opslaan voor de duur van 7 jaar (de wettelijke administratieve bewaartermijn belastinginzage/belastingdienst).

Deze duur kan langer zijn indien klanten nog actief gebruik maken van diensten van FSP: dit doen wij voor klanttevredenheid, zodat klanten altijd met terugwerkende kracht materialen uit eerdere periodes op kunnen vragen indien wij deze nog bezitten (denk aan eerder portfoliomateriaal / logomaterialen / etc.).

Gegevens ontvangen via contact of website die geen overeenkomst tot stand brengen
Ook hiervan kan FSP gegevens opslaan in haar eigen CRM omgeving. Indien dit niet tot een overeenkomst heeft geleid, of enkel een vraag is door derden, dan zullen we deze gegevens niet langer bewaren dan nodig is. De termijn die wij hiervoor per contact hanteren is een reële inschatting gebaseerd op algemene ervaring met contacten die na verloop van tijd alsnog accoord gaan met een overeenkomst.
Gegevensverwerking door onze klanten

topGegevensverwerking door onze klanten

Voor klanten kan het zijn dat wij, aanvullend op gegevens in de eerder genoemde paragraaf, volgens de definitie van de AVG optreden als Verwerker. Daarbij kan het zijn dat wij de volgende aanvullende gegevens verwerken:
 • CV
 • functieomschrijving
 • informatie die wordt ingevuld in een tekstveld, waarbij u meerdere soorten informatie kunt plaatsen (denk aan opmerkingen)
 • leeftijd
 • geslacht
 • interesses
 • branche

FSP verwerkt deze gegevens enkel ter digitale verstrekking aan de klant (middels formulieren op hun websites), en bij het maken van backups. Deze backups hebben enkel ter doel het veilig houden van klantgegevens en de werking van hun site/dienst, of het herstellen van gegevens bij calamiteiten. Geen van onze medewerkers zal deze gegevens gebruiken voor andere doeleinden.

Hoe onze klanten na ontvangst van deze data omgaan met deze gegevens kunt u inzien in de privacy verklaring en omgang gebruikersgegevens bij de desbetreffende klant. De klant is hiervoor zelf verantwoordelijk, wij hebben geen inzage of zeggenschap in hoe klanten buiten onze websitediensten omgaan met deze gegevens, of hoe zij gegevens vergaren die op andere wijze worden doorgegeven. Hierbij kunt u denken aan dat u middels een contactformulier contact opneemt met de klant, en dat onze klant gegevens noteert in zijn eigen gegevensadministratie.
Wijzigingen in deze privacyverklaring

topWijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen op ieder moment wijzigingen doorvoeren in deze privacy verklaring. Deze zullen op deze pagina worden gepubliceerd. We raden u aan om deze privacy verklaring regelmatig door te nemen op nieuwe wijzigingen. De nieuwe privacy verklaring zal in werking treden op de dag van wijziging.

Daarbij vermelden wij expliciet dat we niet zonder medeweten / toestemming van onze klanten deze verklaring inhoudelijk zodanig zullen wijzigen, dat we daarmee op een ingrijpend andere wijze dan hierboven vermeld gebruik zullen maken van persoonlijke gegevens.
Verzoek tot inzage of wijziging van gegevens

topVerzoek tot inzage of wijziging van gegevens

FSP is wettelijk verplicht uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens in behandeling te nemen. Dat zullen wij ook met zorg doen.

Indien u een verzoek hebt tot inzage, correctie of verwijdering, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw desbetreffende accountmanager, of contact op te nemen met FSP via de contactgegevens zoals gepubliceerd op de website.

Indien u geen klant (meer) bent van FSP, of indien wij twijfel hebben over uw identiteit, dan zullen wij u vragen uw verzoek schriftelijk in te dienen, en te voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wij verzoeken u daarbij uw BSN gegevens en pasfoto te vervagen zodat deze niet voor verkeerde doeleinden gebruikt kunnen worden.
Autoriteit Persoonsgegevens

topAutoriteit Persoonsgegevens

FSP zal te allen tijde proberen u zo goed mogelijk te helpen, en haar dienstverlening zo goed mogelijk op orde te hebben. Mocht u na contact toch het idee hebben dat we voor een probleemstelling komen die we niet samen opgelost krijgen, dan heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de wettelijke toezichthouder. Voor Nederland is dat de autoriteit persoonsgegevens, te bereiken via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl